Witamy na stronie Gmina Ruda-Huta   Aby odsłuchać zaznaczenie, kliknij na ikonę głośnika! Witamy na stronie Gmina Ruda-Huta GSpeech

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań gminy o charakterze pożytku publicznego w 2022 r.

Wójt Gminy Ruda-Huta działając na podstawie art. 15, ust. 2 j ustawy z dnia  24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U z 2020 r. poz. 1057) ogłasza, że w wyniku przeprowadzonego otwartego konkursu ofert na realizację zadań gminy o charakterze pożytku publicznego w 2022 r., wybrano następujące oferty:

 1. Ludowy Klub Sportowy „HUTNIK” Ruda-Huta z siedzibą w Rudzie-Hucie,
  ul. Niepodległości 44, 22-110 Ruda-Huta.
  Zadanie publiczne pod nazwą: „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w środowisku szkolnym i wiejskim”.
  Wysokość przyznanych oferentowi środków publicznych - kwota 68 268.00 zł.
 2. Stowarzyszenie Miłośników Gminy Ruda-Huta z siedzibą w Rudzie-Hucie,
  ul. Niepodległości 44, 22-110 Ruda-Huta.
  Zadanie publiczne pod nazwą: „Sportowe Weekendy”.
  Wysokość przyznanych oferentowi środków publicznych - kwota 6 732,00 zł.
Aby odsłuchać zaznaczenie, kliknij na ikonę głośnika! GSpeech