Witamy na stronie Gmina Ruda-Huta   Aby odsłuchać zaznaczenie, kliknij na ikonę głośnika! Witamy na stronie Gmina Ruda-Huta GSpeech

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań gminy o charakterze pożytku publicznego w 2020 r.

Wójt Gminy Ruda-Huta działając na podstawie art. 15, ust. 2 j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U z 2019 r. poz.4688 z późn. zm.) ogłasza, że w wyniku przeprowadzonego otwartego konkursu ofert na realizację zadań gminy o charakterze pożytku publicznego w 2020 r., wybrano następujące oferty:

 1. Ludowy klub Sportowy „HUTNIK” Ruda-Huta z siedzibą w Rudzie-Hucie, ul. Niepodległości 44,  22 -110 Ruda-Huta.
  Zadanie publiczne pod nazwą: „Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez piłkę nożną i siłownie”.
  Wysokość przyznanych oferentowi środków publicznych - kwota 62 000,00 zł.
 2. Stowarzyszenie Miłośników Gminy Ruda-Huta z siedzibą w Rudzie-Hucie, ul. Niepodległości 44,  22 -110 Ruda-Huta.
  Zadanie publiczne pod nazwą:  „Sportowe Weekendy”.
  Wysokość przyznanych oferentowi środków publicznych - kwota 6 500,00 zł.

 Oferty nie spełniające wymogów formalnych:

 1. Koło Gospodyń Wiejskich w Poczekajce z siedzibą w Poczekajce , 22-110 Ruda-Huta
  Zadanie publiczne pod nazwą: „Ruch To Zdrowie”.
  Oferta złożona przez Koło Gospodyń Wiejskich w Poczekajce jako nie spełniająca wymogów oceny formalnej nie została przyjęta do finansowania w 2020 r.
 2. Koło Gospodyń Wiejskich w Gotówce z siedzibą Gotówka, 22-110 Ruda-Huta
  Zadanie publiczne pod nazwą: „Aktywność sportowa droga do integracji mieszkańców”.
  Oferta złożona przez Koło Gospodyń Wiejskich w Gotówce jako nie spełniająca wymogów oceny formalnej nie została przyjęta do finansowania w 2020 r.
Załączniki:
PlikOpisRozmiar
Pobierz plik (wyniki_konkursu_pozytek_publiczny_2020.pdf)wyniki_konkursu_pozytek_publiczny_2020.pdf 244 kB
Aby odsłuchać zaznaczenie, kliknij na ikonę głośnika! GSpeech